blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu
ok
41
not ok
0
liczba odsłon: 1123
Poznań podobnie jak inne polskie miasta, zmieniał swoje oblicze. Miasto się przekształcało, nowe budynki zastępowały stare, część z nich rozebrano, a inne były niszczone przez wojny i pożary. Dziś kiedy patrzymy na stare ryciny czy zdjęcia, zdajemy sobie sprawę, że gdyby przetrwała choć część z nieistniejących już budowli, Poznań wyglądałby zupełnie inaczej. Czy byłby piękniejszy? Na to pytanie niech każdy sam sobie odpowie.

W dzisiejszym tekście przedstawiłem historię 10 wybranych obiektów z Poznania, które już nie istnieją, bądź zostały gruntownie przebudowane i zatraciły swój pierwotny charakter. Największych spustoszeń dokonała oczywiście ostatnia wojna, ale już w okresie międzywojennym przebudowano część budynków, nadając im bardziej „nowoczesny” wygląd, z różnym zresztą skutkiem. Tytuł nawiązuje do jednego z numerów „Kroniki Miasta Poznania” z 2005 r., pt. Piękno odzyskane, poświęconego powojennej odbudowie i rekonstrukcji poznańskich zabytków.

 

1. Fort Winiary (Cytadela).

Poznań w XIX wieku był twierdzą, o czym wszyscy wiedzą. Jej najważniejszym elementem był Fort Winiary, zwany też potocznie Cytadelą. Wznoszono go stopniowo od 1828 r. aż do lat siedemdziesiątych XIX stulecia. Zbudowano go z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, Poznań leżał zaledwie ok. 70 km od granicy z Rosją, a po drugie, Cytadela dzięki swojemu położeniu na wzgórzu Winiarskim, miała zapewnić spokój w mieście. Stąd łatwo można było ostrzelać Stary Rynek w razie, gdyby polscy mieszkańcy Poznania postanowili wywołać powstanie antypruskie. 


1. Fort Winiary w czasie I wojny światowej,


Co prawda już pod koniec XIX w. umocnienia Poznania i samego fortu były przestarzałe, stąd zdecydowano o ich rozbiórce, jednak Cytadela miała pozostać nienaruszona. Fort szybko został zajęty przez powstańców wielkopolskich, a w okresie międzywojennym stacjonowały tu jednostki armii polskiej. Dopiero w 1945 r. fort po raz pierwszy w swojej historii stał się areną walki. Został zdobyty przez Armię Czerwoną 23 lutego, ale co ciekawe, poza uszkodzeniem redity koszarowej, reszta budynków pozostała prawie nienaruszona. 


2. Cytadela w okresie II wojny światowej.


Dopiero po wojnie zdecydowano o rozbiórce fortu i przekształceniu go w park. Zamysł ten realizowano od lat pięćdziesiątych, choć pozostałości dawnej Cytadeli możemy oglądać do dziś. Poznań zyskał co prawda jeden z najpiękniejszych miejskich parków, ale utracił obiekt, który mógł stać się atrakcją turystyczną przeciągającym turystów z całej Europy.


2. Dowództwo V Korpusu Armijnego 

U zbiegu ulic: Solnej i Alei Wilhelmowskich (ob. Aleje Marcinkowskiego), stał przez pół wieku budynek, który wyglądem przypominał raczej okazały pałac, niż budynek zbudowany dla potrzeb wojska. W gmachu tym, wzniesionym w 1889 r. w stylu neorenesansu francuskiego, miało swoja siedzibę Dowództwo V Korpusu Armijnego. Budynek zdobiły liczne wykusze i ryzality, a wchodziło się do niego przez reprezentacyjne wejście, a później przechodziło przez okazałą klatkę schodową. Oprócz biur i sali konferencyjnej, w budynku znajdowała się także sala bankietowa. Na tyłach gmachu założono mały park, a przed budynkiem ustawiono pomnik cesarza Wilhelma I, odsłonięty w 1889 r. Po zajęciu miasta przez powstańców wielkopolskich, gmach stał się siedzibą gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego i Dowództwa Frontu Wielkopolskiego. 


3. Dowództwo V Korpusu Armijnego w całej okazałości.W latach 1921 – 1939 r. w budynku znajdował się siedziba Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII. W okresie okupacji gmach był siedzibą niemieckiej komendantury miasta. W wyniku walk o Poznań w 1945 r., obiekt został poważnie uszkodzony, a wkrótce rozebrany, z wyjątkiem niewielkiej oficyny użytkowanej dziś przez Uniwersytet Artystyczny. 


3. Poczta przy ul. Janiny Lewandowskiej

Właściwie opisywany tu budynek Urzędu Pocztowego nr 9, stojący na rogu Alei Marcinkowskiego i ul. Janiny Lewandowskiej, istnieje nadal, choć nie przypomina już niestety dawnego, „pałacowego” gmachu poczty. Jest to drugi budynek pocztowy w tym miejscu. Pierwszy wybudowano tu już w 1798 r., a więc w czasie wytyczania ulic w tej części miasta. Był to niewielki, piętrowy budynek. W latach 1872 - 1881 na jego miejscu wzniesiono nowy, neorenesansowy gmach z okazałą kopułą i bogactwem ornamentów. 


4. Urząd Pocztowy kiedyś...


Autorem projektu był znany i ceniony architekt Heinrich Koch. Profesor Zofia Ostrowska-Kębłowska napisała o nim m.in.: W chwili ukończenia był to najwspanialszy chyba budynek pocztowy na ziemiach polskich, a zwracał uwagę również w porównaniu z europejskimi. Świadczył niewątpliwie o wielkomiejskich potrzebach i ambicjach Poznania. Zanim uruchomiono połączenia kolejowe, budynek poczty był także stacją dyliżansów. W 1885 r. zainstalowano w budynku pierwszą w Poznaniu centralę telefoniczną. W 1936 r. rozpoczęto jego przebudowę pod kierunkiem Adama Ballenstedta, kontynuowaną podczas okupacji. W jej wyniku budynek otrzymał obecny, klasycyzujący wygląd z charakterystycznymi kolumnami doryckimi.


5. ... i dziś.

 

4. Dom Przemysłowy

Plac Wolności (wcześniej Plac Wilhelma), był sercem dziewiętnastowiecznego Poznania. Tu mieściły się budynki ważne dla jego mieszkańców, wśród których nie mogło zabraknąć gmachu, który miał stać się centrum polskiego życia gospodarczego. W latach 1900 – 1902 wzniesiono bardzo okazałą kamienicę, nazwaną Domem Przemysłowym. 


6. Dom Przemysłowy.


Autorem projektu gmachu był Stanisław Miecznikowski. Obiekt był własnością Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, a w budynku tym miało swą siedzibę wiele polskich instytucji gospodarczych. Był to największy gmach przy placu. W budynku mieściła się także znana na cały Poznań słynna restauracja „Grand Café-Restaurant”, zwana popularnie „grandką”. Lokal otwarto już w 1902 r., ale lata świetności restauracji przypadły na okres międzywojenny. Można było skosztować tam m.in.: zupy żółwiowej, cielęciny, łososia, sosu holenderskiego, pieczonego indyka, polędwicy po angielsku i wielu innych specjałów. Po obfitym obiedzie czekały na gości ciasta domowej roboty i świetna ponoć kawa. 


7. Wnętrze "grandki".


Niestety, gmach został zniszczony w 1945 r. Na jego miejscu zbudowano w latach pięćdziesiątych XX w. modernistyczny budynek, w którym obecnie mieści się Wielkopolska Spółdzielnia „Rolnik”.


5. Nowa Synagoga

Pomimo istnienia pod koniec XIX wieku kilku synagog w Poznaniu, żydowska społeczność miasta postanowiła wystawić jeszcze jedną, okazałą świątynię, będącą wyrazem wzrostu znaczenia tej społeczności oraz zaakcentowania kilkusetletniej obecności Żydów w Poznaniu. 


8. Nowa Synagoga (1909 r.).


W 1902 r. ukonstytuował się komitet budowy świątyni. Rozpisano konkurs architektoniczny, który wygrała firma Cremer und Wolffenstein z Berlina. Koszt budowy synagogi pokryli sami żydowscy mieszkańcy Poznania. Wykupiono plac w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej i tam w 1909 r. powstała okazała synagoga, w niczym nie przypominająca tradycyjnych świątyń żydowskich. Wyglądała raczej jak bazylika wczesnochrześcijańska rodem z Bizancjum. 


9. Wnętrza synagogi.


Rzeczywiście, świątynia nawiązuje do popularnego wówczas stylu neoromańskiego. W okresie okupacji budynek został poważnie „okaleczony” i zmieniony na pływalnię dla żołnierzy Wermachtu. Dopiero kilka lat temu basen zlikwidowano, a budynek przejęła poznańska gmina żydowska. Obecnie trwają dyskusje nad planem rewitalizacji dawnej synagogi.


10. Synagoga, stan obecny.


6. Bank Cukrownictwa

Zanim zbudowano „Okrąglak”, na jego miejscy stał Bank Cukrownictwa, którego okazała bryła zdobiła róg dzisiejszych ulic: 27 Grudnia i Mielżyńskiego. Bank powstał w 1921 r. na drodze fuzji z Bankiem Ziemskim w Poznaniu. Inicjatorem jego powstania był Związek Zachodniopolski Przemysłu Cukrowniczego, zrzeszający dużą część cukrowni z obszaru dawnego zaboru pruskiego. 


11. Bank Cukrownictwa.


Właścicielem banku był Józef Żychliński, zwany „królem cukru”, właściciel majątku Gorazdowo koło Wrześni. Według danych z 1929 r., Żychliński zgromadził majątek w wysokości 293 mln. złotych, dzięki czemu stał się on najbogatszym obywatelem II Rzeczypospolitej. Bank działał formalnie do 1946 r., kiedy to utracił koncesję. Budynek banku mocno ucierpiał w 1945 r. i został rozebrany. Jak już wspomniałem, dziś na jego miejscu stoi słynny „Okrąglak”.


7. Hotel Północny

Jednym z najbardziej prestiżowych hoteli dziewiętnastowiecznego Poznania był Hotel Północny, stojący ongiś przy Placu Wilhelma (Wolności) 3. Hotel został otwarty w 1853 r. Budynek powstał w rezultacie przebudowy piętrowego domu, zbudowanego w 1805 r. Właścicielem hotelu był kupiec Jan Nepomucen Piotrowski. Początkowo hotel oferował gościom 25 pokoi i niewielką restaurację. Cały parter zajęty był przez lokale usługowe. Znajdował się tam m.in.: sklep z herbatą należący do samego Piotrowskiego oraz sklep firmowy Fabryki Porcelany Adolfa Schumanna z Moabitu. Sporą popularnością cieszył się także sklep ze słodyczami Stefana Sobieskiego. 


12. Hotel Północny.


W 1864 r. Piotrowski rozbudował i zmodernizował hotel. Liczbę pokoi gościnnych zwiększono do 40, a także otwarto nową, większą restaurację gdzie, oprócz zjedzenia posiłku, można był nabyć też wino i towary delikatesowe. W 1873 r. hotel zamknięto, a jego wnętrza przerobiono na mieszkania. Budynek przetrwał do lat trzydziestych XX wieku. Na jego miejscu zbudowano modernistyczny gmach Pocztowej Kasy Oszczędności (obecnie PKO), oddany do użytku w 1937 r., istniejący zresztą do dzisiaj.


8. Wieża Górnośląska

Przez lata Wieża Górnośląska była jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w krajobrazie Poznania. Wzniesiono ją w 1911 r. i od razu wyznaczono podwójne zadanie – miała być wieżą ciśnień, dzięki której usprawniono by zaopatrzenie w wodę mieszkańców Jeżyc i Łazarza, a drugim jej zadaniem było służyć za jeden z elementów Wystawy Wschodnioniemieckiej z 1911 r. i pełnić rolę pawilonu wystawowego. 


13. Wieża Górnośląska (1911 r.).


Swą nazwę zawdzięcza przeznaczeniu jej wnętrza dla potrzeb ekspozycji produktów firm z Górnego Śląska, m.in. znanej huty Donnersmarcka z Zabrza, w której zresztą wykonano konstrukcję wieży. Autorem projektu obiektu był Hans Pölzig, jej wysokość wynosiła 52 metry, a całość ważyła 1375 ton. Po odzyskaniu niepodległości, wieża służyła utworzonym w 1921 r. Międzynarodowym Targom Poznański, a także stała się częścią Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929 r. Wewnątrz, oprócz cysterny, znajdowała się także restauracja i punkt widokowy. Wieża została poważnie uszkodzona w wyniku alianckich nalotów, a dzieła zniszczenia dokonały walki o miasto w 1945 r. Po wojnie ruiny wieży rozebrano. Na jej miejscu stoi dziś pawilon 11 MTP, czyli powszechnie znana „Iglica”.


14. Wnętrze Wieży (1911 r.).


9. Cyrk „Olimpia”

Cyrk „Olimpia” to najmłodszy z opisywanych obiektów i jedyny drewniany budynek, który w dodatku istniał bardzo długo, bo aż do 1994 r. Budynek powstał w 1929 r. jako część kompleksu rozrywkowego, zbudowanego z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej. Po zakończeniu Wystawy, obiekt z inicjatywy Romana Andrzejewskiego, przeniesiono na Jeżyce i ustawiono u zbiegu ulic: Poznańskiej i Mickiewicza. Odtąd służył on jako stała arena cyrkowa, pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Oprócz przedstawień cyrkowych, organizowano tu także inne imprezy rozrywkowe, jak zawody sportowe, głównie walki bokserskie, zabawy ludowe, potańcówki, wystawy artystyczne i inne. 


15. Cyrk "Olimpia" (1993 r.).


Po II wojnie światowej budynek niszczał, choć nadal stanowił własność prywatną. W 1986 r. obiekt wykupiło miasto i przekazało Teatrowi Wielkiemu, który urządził tu magazyn rekwizytów i dekoracji. Rok później cyrk wpisano do rejestru zabytków. Niestety, 31 grudnia 1994 r. budynek zapalił się od petardy rzuconej na dach. Cyrk spłonął w ciągu dwóch godzin.

  

10. Wieża kościoła św. Marcina

Spacerując ulicą Święty Marcin, mam czasem wrażenie, że stary kościół św. Marcina ginie przytłoczony otoczeniem, które do niego wyraźnie nie pasuje, a przecież nie zawsze tak było. W okresie międzywojennym, stanowił on dominujący element wschodniej części ulicy Święty Marcin. Zawdzięczał to rozbudowie w latach dwudziestych XX stulecia, a zwłaszcza dobudowaniu do niego okazałej wieży, dziś już nieistniejącej. Burze dziejowe nie omijały kościoła, który należy do najstarszych w Poznaniu. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1244 r. W 1516 r. na fundamentach  starego, zapewne drewnianego kościoła, zbudowano nową, późnogotycką świątynię. Ona także wielokrotnie była niszczona do tego stopnia, że w XIX wieku rozważano jej rozbiórkę. Kościół szczęśliwie przetrwał. W latach 1926 – 1929 r. przeprowadzono wspomnianą rozbudowę świątyni, a w 1928 r. dobudowano 45-metrową wieżę, stojącą od ulicy Święty Marcin. 


16. Kościół św. Marcina (lata 20. XX w.).


Autorem jej projektu był wybitny architekt, Stefan Cybichowski. Na wieży umieszczono zegar, nad nim zawieszono trzy dzwony, a całość nakrywał barokowy hełm. Na wieży umieszczono też cztery trzymetrowe rzeźby przedstawiające świętych: Piotra, Pawła, Wojciecha i Stanisława, autorstwa Marcina Rożka oraz płaskorzeźbę przedstawiającą św. Marcina dzielącego się płaszczem z żebrakiem. Wieża została zniszczona wraz z kościołem w 1945 r. Świątynię odbudowano w znacznie skromniejszej formie, ale wieży już nie odtworzono.


Oczywiście tę listę można wydłużać w nieskończoność, w końcu wojna nie oszczędziła Poznania, a powojenni włodarze miasta nie zawsze szanowali dziewiętnastowieczne kamienice, uznając je za kiczowate albo zbyt niemieckie. Często stare musiało ustąpić nowemu. Bezpowrotnie z krajobrazu Poznania zniknęły nie tylko przepiękne dziewiętnastowieczne kamienice, ale wręcz całe kompleksy, jak historyczna zabudowa Chwaliszewa, czy niemal wszystkie budynki z Placu Cyryla Ratajskiego. Przebudowie uległa także duża część ulicy Święty Marcin. Dziś na szczęście udaje się przywracać piękno dziewiętnastowiecznym budynkom, których już nikt chyba nie nazwie „kiczowatymi”.


Źródło:

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Pytacz: Bank Cukrownictwa w miejscu Okrąglaka? Raczej tam, gdzie dziś gmach Technikum Kolejowego. Z rozbiórki ponurej twierdzy - Fortu Winiary się cieszę. Atrakcyjne historycznie są forty pierścienia zewnętrznego, niszczejące od dziesięcioleci... B. Ciekawy artykuł! Dziękuję!
dodano: Czwartek, 2018.03.08 20:52, IP:46.77.205.XXX
ok
0
not ok
10
odpowiedz|usuń
~Bystry: No na pewno nie - proszę spójrz na zdjęcie banku jeszcze raz, w głębi po lewej widać kamienicę przy ul. Mielżyńskiego 21 ;) Także miejsce jest dobrze wskazane.
dodano: Piątek, 2018.03.09 08:55, IP:80.87.46.XXX
ok
10
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarMaciek_1980: ~Pytacz: Bank Cukrownictwa w miejscu Okrąglaka? Raczej tam, gdzie dziś gmach Technikum Kolejowego. Z rozbiórki ponurej twierdzy - Fortu Winiary się cieszę. Atr...
Bank Cukrownictwa stał tam, gdzie dziś stoi Okrąglak. Technikum Kolejowe stoi w miejscu dawnego hotelu Monopol. Właściwie to ten sam budynek, tylko po wojnie odbudowano go w dość zmienionej formie.
dodano: Piątek, 2018.03.09 19:20
ok
5
not ok
0
odpowiedz|usuń
~KiBiCeK: Jak zawsze bardzo fajnie i ciekawie, powiem nawet więcej SUPER. Tak się zastanawiam ile będzie musiało upłynąć lat kiedy obecny "BAŁTYK" stanie się... no właśnie czym?
dodano: Poniedziałek, 2018.03.12 01:33, IP:77.65.111.XXX
ok
10
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Pytacz: Bank Cukrownictwa w miejscu Okrąglaka? Raczej tam, gdzie dziś gmach Technikum Kolejowego. Z rozbiórki ponurej twierdzy - Fortu Winiary się cieszę. Atr...
Ponurej twierdzy? kpina....
dodano: Wtorek, 2018.03.20 11:54, IP:83.15.48.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz