blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego
ok
11
not ok
0
liczba odsłon: 460
Plac Bernardyński, usytuowany na terenie dawnej osady Piaski przy ruchliwej ulicy Garbary, znany jest dziś m.in. z ekologicznego targu owocowo-warzywnego. Plac zawdzięcza swą nazwę kościołowi i klasztorowi bernardynów (franciszkanów-obserwantów), które to budynki dominują nad placem.

Monumentalne wieże kościoła franciszkanów-bernardynów stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w panoramie Poznania. Oprócz tego gmachu, przy placu znajduje się także drugi obiekt sakralny – dawny kościół bernardynek, będący dziś sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Plac zabudowany jest także urokliwymi kamienicami z XIX i początków XX w. Poznajmy więc jego historię.


1. Plac bernardyński w drugiej połowie XIX w.


Bernardyni i bernardynki w Poznaniu

Zespół klasztorny bernardynów stanął na południowo-wschodniej części rozległego przedmieścia Piaski. Nazwa przedmieścia wzięła się od piachu naniesionego tam przez Wartę i jej odnogi. Ślady osadnictwa na tym terenie można datować już na pierwszą połowę XV stulecia. Dzięki pobliskiemu klasztorowi, tę część Piasków zaczęto nazywać „Przed Bernardyny”.


W 1455 r. na zaproszenie mieszczan poznańskich, przybyła na teren przedmieścia Piaski grupa franciszkanów-obserwantów pod kierownictwem Gabriela z Werony, towarzysza św. Jana Kapistrana, kaznodziei, jednego z czołowych reformatorów zakonu franciszkanów. Przypomnę, w zakonie franciszkanów od samych początków istnienia tej wspólnoty, zaznaczył się wyraźny podział na dwie gałęzie. Jedną z nich nazwano franciszkanami konwentualnymi, a drugą obserwantami. Franciszkanie konwentualni uważali, że reguła napisana przez św. Franciszka z Asyżu jest zbyt surowa. Nakazywała ona bowiem całkowite ubóstwo, łącznie z zakazem budowania stałych klasztorów. Mogło to skutkować odstraszeniem nowicjuszy i w efekcie doprowadzić do wymarcia zakonu. Realizm nakazywał pewne odejście od reguły świętego Założyciela.   


2. Kościół bernardynów, ryc. z drugiej połowy XIX w.


Obserwanci natomiast opowiadali się za surowym przestrzeganiem reguły z wszelkimi tego konsekwencjami. Franciszkanie mieli osiedlać się w miastach i tu pełnić swoją służbę. Obserwanci jednak uznali, że owszem, będą głosić kazania mieszczanom, ale klasztory miały powstawać na przedmieściach, gdyż życie w miastach mogłoby źle wpłynąć na dyscyplinę zakonników. Obie gałęzie zakładały swoje własne klasztory i dopiero w 1517 r. papież Leon X ostatecznie podzielił franciszkanów na dwa niezależne zakony.


Franciszkanów-obserwantów nazwano w Polsce i tylko w Polsce „bernardynami”. Nazwa pochodziła stąd, że w Krakowie istniały w XV w. dwa klasztory franciszkanów. Jeden tworzyli bracia konwentualni, a drugi obserwanci. Patronem klasztoru tych ostatnich był św. Bernardyn ze Sieny. Krakowianie, dla odróżnienia, nazywali obserwantów „bernardynami”. Ta nazwa wkrótce przylgnęła do wszystkich klasztorów obserwanckich w Polsce.


3. Kościół bernardynów, stan obecny.


Klasztor i kościół bernardynów wzniesiono na gruncie podarowanym zakonnikom przez mieszczanina Mikołaja Czarnego i jego synów.  Budowa całego kompleksu klasztornego trwała od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XV stulecia. Fundacja klasztoru powstała co prawda z inicjatywy mieszczan poznańskich, ale ze wsparciem biskupa Andrzeja z Bnina.   


Już z 1457 r. pochodzą pierwsze wzmianki o istnieniu przy klasztorze bernardynów wspólnoty świeckich sióstr tercjarek (III Zakon św. Franciszka). Oficjalnie zgromadzenie tercjarek powstało w 1472 r. Początkowo siostry zamieszkiwały sąsiednie domy, a dopiero od 1559 r. zaczęto dla nich wznosić klasztor. 


4. Kościół Przemienienia Pańskiego.


W roku 1594 r. na mocy decyzji papieża Klemensa VIII, tercjarkom nadano regułę św. Klary, stąd nazwano je klaryskami, ale w Poznaniu nosiły miano bernardynek. W latach 1597 – 1603 staraniem ks. Andrzeja Kościeleckiego, dziekana kapituły katedralnej oraz dzięki funduszom wstępującej do zgromadzenia Zofii Smuszewskiej, wzniesiono dla sióstr późnogotycki, jednonawowy kościół pod wezwaniem Chrystusa Salwatora (Zbawiciela). Kościół usytuowany jest na południowej pierzei placu, u zbiegu dzisiejszych ulic: Garbary i Długiej. Według tradycji, kościół miał przechowywać cudowną figurę Chrystusa Zbawiciela (stąd jego wezwanie), sprowadzoną z Rzymu przez ks. Kościeleckiego.


5. Wnętrze kościoła Przemienienia Pańskiego.


Kościoły i klasztory bernardynów i bernardynek na Piaskach zostały rozebrane w czasie „potopu” przez Szwedów i sprzymierzonych z nimi Brandenburczyków. Ten czyn nie wynikał może z nienawiści protestanckich Szwedów i Brandenburczyków do katolickich klasztorów, co raczej było powodowane zasadami sztuki wojennej. Od wieków zakazywano wznoszenia trwałych budowli na terenach wokół murów obronnych, aby w razie oblężenia atakujący nie chronili się w tychże zabudowaniach. Cóż, poznaniacy ostatni raz widzieli obce wojska pod swoimi murami w XIV w., nic więc dziwnego, że szybko zapomnieli o tej zasadzie.


Po wyzwoleniu miasta w 1658 r. rajcy uchwalili zakaz wznoszenia trwałych budowli na przedmieściach, jednak bernardyni zbytnio się tym nie przejęli i zaskarżyli tę decyzję władz miejskich do sejmu, po czym przystąpili do odbudowy kościoła i klasztoru już w 1658 r., a zespołu klasztornego bernardynek dwa lata później. Ustalono jedynie, że oba kościoły i klasztory staną blisko siebie, tak, aby można było opasać je wspólnymi murami obronnymi. Kościół bernardynów uzyskał obecny, barokowy wygląd, a zaprojektował go wybitny architekt Krzysztof Bonadura Starszy oraz jego nie mniej wybitny uczeń, Jerzy Catenazzi. Kościół otrzymał dwie wysokie wieże, niespotykane w innych kościołach klasztornych tego zgromadzenia. Być może zbudowano je na przekór władzom miejskim. Fasada z wieżami nawiązuje do cysterskich kościołów w Przemęcie, Obrze i Lądzie. Odbudowano także kościół bernardynek, w skromniejszych jednak formach, niż kościół bernardynów, prawdopodobnie w takim samym kształcie jaki miał ów kościół przed „potopem”. Świątynia zmieniła jednak wezwanie z kościoła Chrystusa Zbawiciela na Przemienienia Pańskiego


Metamorfoza placu w pierwszej połowie XIX stulecia

Po II rozbiorze Polski w 1793 r. i przejęciu Poznaniu przez Prusy, miasto przeszło największą transformację od czasu lokacji w 1253 r. Zburzono stare mury miejskie, włączono w obręb miasta stare przedmieścia i zbudowano nowe centrum w oparciu o Plac Wilhelma (ob. Plac Wolności) i Aleję Wilhelmowską (ob. Aleje Marcinkowskiego). Prace nabrały tempa po wielkim pożarze, który w 1803 r. zniszczył dużą część Garbar, dzielnicy żydowskiej i Grobli. Pomysłodawcą i projektodawcą przedsięwzięcia był wybitny urbanista David Gilly. Po jego śmierci w 1800 r., pracami kierował uczeń Gilly’ego Ferdinand Triest. Plac Bernardyński wraz z ulicą Garbary, także został ujęty w planie. W latach 1804 – 1806 przeprowadzono regulację i przebudowę placu. Ulica Garbary została wyprostowana i poszerzona, a dodatkowo wytyczono ulicę Długą.


Plac wraz z ulicą Garbary zabudowany został piętrowymi domami z poddaszem, o prostej, symetrycznej fasadzie, z delikatną dekoracją sztukatorską, nakrytymi dwuspadowymi, wysokimi dachami. Ten typ domów pojawił się nie tylko w tej części Poznania, ale także w innych dzielnicach. Do dziś jeszcze przetrwało co najmniej kilkanaście takich domów. Jeden z nich można zresztą oglądać przy ul. Garbary 26, blisko placu. Skoro jesteśmy już przy tej kamienicy to wspomnę, że zbudowano ją już w pierwszej ćwierci XIX w. dla zamożnego garncarza Fiałkowskiego. W latach osiemdziesiątych XIX stulecia jej właścicielem został Antoni Kromolicki, a mieszkał w niej m.in. Kazimierz Kantak (1824 – 1886), poseł do sejmu pruskiego, działacz społeczny i delegat Towarzystwa Tatrzańskiego na zabór pruski.


6. Kamienica przy ul. Garbary 26.


Lata dwudzieste i trzydzieste przyniosły spore zmiany w funkcji placu. W 1821 r. skasowano klasztor bernardynek, a budynki poklasztorne i sam kościół Przemienienia Pańskiego przekazano sprowadzonym tu z Warszawy siostrom ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Budynki klasztorne przekształcono w Szpital Przemienienia Pańskiego otwarty 1 stycznia 1823 r. W chwili założenia, był to pierwszy i przez wiele lat jedyny cywilny zakład leczniczy w Poznaniu. Początkowo szpital posiadał trzy oddziały: chirurgiczny, internistyczny i dermatologiczny. Karol Marcinkowski otworzył tam pierwszą na ziemiach polskich regularnie działającą przychodnię lekarską w 1828 r. W 1835 r. zniesiono też klasztor franciszkanów-bernardynów, a w budynku poklasztornym założono w 1842 r. alumnat Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Kościół pełnił rolę kościoła szkolnego.


7. Szpital Przemienienia Pańskiego w budynku poklasztornym sióstr bernardynek.


W latach trzydziestych i czterdziestych plac, dzięki działalności Towarzystwa Upiększania Miasta i Jego Okolic, został obsadzony jesionami i kasztanowcami, a ul. Długa została przekształcona w aleję lipową. Przy wejściu do klasztoru, w latach 1844 – 1846 z inicjatywy hrabiego Edwarda Raczyńskiego, stanęła jedna z czterech studni zasilanej wodą ze Wzgórza Winiarskiego. Zbudowano ją w formie neogotyckiej kapliczki, wykonanej przez berlińskiego rzeźbiarza Christiana Gottlieba Cantiana. W niszy umieszczono odlaną z brązu rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem, wzorowaną na Madonnie Sykstyńskiej Rafaela. Rzeźbę wykonał August Fischer, uczeń Christiana Raucha.


8. Plac Bernardyński na pocz. XX w., po prawej widać studnię Raczyńskiego.


Plac w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku

W latach 1854 – 1864 przeprowadzono rozbudowę Szpitala Przemienienia Pańskiego. Powstał dwuskrzydłowy budynek składający się z trzech kondygnacji. Równolegle zbudowano remizę dla powozów, oborę, stajnię i spichlerz, a w latach siedemdziesiątych dodatkowo parterową kostnicę i salę sekcyjną.9. Szpital Przemienienia Pańskiego po przebudowie w drugiej połowie XIX w.


W sąsiedztwie dawnego klasztoru bernardynów zbudowano w latach 1852 – 1855 nowy budynek katolickiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Masywny, piętrowy, symetryczny gmach szkoły silnie kontrastował z otoczeniem za sprawą elewacji z czerwonej, klinkierowej cegły. W latach 1872 – 1873 dobudowano do budynku od wschodu  salę gimnastyczną. Po drugiej stronie placu, w miejscu, gdzie dziś stoi biurowiec, w latach 1878 – 1879 zbudowano pierwszą w Poznaniu Miejską Salę Gimnastyczną, złożoną z dwóch budynków.10. Gimnazjum, ob. Liceum św. Marii Magdaleny.


Koniec XIX stulecia przyniósł znaczne zmiany w wyglądzie placu. Dotychczasową niską zabudowę mieszkalną zastąpiono wysokimi, bardzo okazałymi kamienicami czynszowymi, które nadały placowi wielkomiejską oprawę. Jednocześnie dalej rozbudowywano Szpital Przemienienia Pańskiego.


11. Plac Bernardyński na pocz. XX w.


Pierwsza, nieistniejąca już niestety kamienica, stanęła pod obecnym numerem 3 w 1887 r. Składała się ona z dwóch skrzydeł i była wysoka na cztery kondygnacje. Na początku XX wieku dwie pierzeje placu: północna i zachodnia zostały zamknięte okazałymi kamienicami. W 1901 r. na północnej pierzei wzniesiono dwuskrzydłową kamienicę przy obecnej ul. Garbary 27 (wówczas ul. Garbary 1). Została ona zaprojektowana przez poznańskiego architekta Gustava Kartmanna jako jego dom własny. Charakteryzuje się ciekawym klinkierową dekoracją, wykuszami, ciekawym szczytem i bogato zdobionymi balustradami balkonów.12. Kamienica Kartmanna, fot. z pocz. XX w. i stan obecny.


Zachodnią pierzeję placu tworzy cały zespół kamienic, choć tak naprawdę jest to jedna, ale za to czteroskrzydłowa kamienica, zbudowana w latach 1900 – 1902 wg projektu Ludwika Frankiewicza, jako jego dom własny. Wcześniej Frankiewicz rozbudował szpital Przemienienia Pańskiego. Kamienica Frankiewicza stoi pomiędzy ulicami: Długą i Zieloną, pod obecnym adresem pl. Bernardyński 1/1a/2. Neobarokowe, jednorodne kamienice o bogatym detalu architektonicznym należą do najpiękniejszych w Poznaniu. Niegdyś oba narożniki kamienic zdobiły wieżyczki kryte hełmami, dziś już niestety nieistniejące.13. Kamienica Frankiewicza, fot. z pocz. XX w. i stan obecny.


W 1888 r. plac bernardyński został zalany przez gigantyczną falę powodziową. Była to jedna z największych powodzi w dziejach Poznania. W 1891 r. poznańscy socjaliści zorganizowali na placu pierwszy w mieście pochód z okazji 1 maja. Udział wzięło z nim ok. 120 osób. Zresztą, w latach 1896 – 1897, w narożnej kamienicy przy ul. Zielonej 5 mieszkał sam Marcin Kasprzak, bodaj najbardziej znany wielkopolski socjalista.


14. Plac Bernardyński w czasie powodzi w 1888 r.


Plac bernardyński w XX stuleciu

Okres międzywojenny przyniósł dalszą rozbudowę szpitala. Sam wygląd placu w tym czasie znacząco się nie zmienił, jeśli nie liczyć przebicia nowej trasy średnicowej, łączącej centrum z placem, co miało rozładować ruch w śródmieściu Poznania. Projekt opracował w 1934 r. architekt Marian Spychalski, bardziej znany po wojnie jako jeden z czołowych działaczy komunistycznych Polski Ludowej i ostatni, jak do tej pory, marszałek Polski. Arteria średnicowa miała biec od ulicy Zwierzynieckiej przez Święty Marcin do mostu św. Rocha. W tym celu trzeba było przebić ul. Wrocławską, rozbierając kilka kamienic. Do realizacji projektu przystąpiono w 1938 r. Rok później zbudowano nowy odcinek ul. Podgórnej i dzięki temu plac Bernardyński uzyskał bezpośrednie połączenie z ówczesnym placem Świętokrzyskim (dzisiejszy plac Wiosny Ludów). Obecnie prowadzi tędy linia tramwajowa z centrum na Rataje przez Most Rocha, otwarta w 2007 r.


W okresie okupacji na placu nie zaszły żadne większe zmiany. Jedynie w wyniku działań wojennych w 1945 r. zniszczony został zespół klasztorny bernardynów wraz z kościołem. Nieznacznie uszkodzony został także kościół Przemienienia Pańskiego. Oba obiekty zostały odbudowane po wojnie. Nie odbudowano jednak zniszczonej kamienicy w północnej pierzei placu, gdzie do dziś pozostała pusta parcela. Nie zrekonstruowano również zniszczonej studni Raczyńskiego, choć trwają dyskusje nad jej odbudową. Poprowadzenie nowej linii tramwajowej na Rataje przyczyniło się do ożywienia placu.


15. Kościół bernardynów w 1945 r.


Plac Bernardyński ze względu na swój sakralny charakter jest zupełnie wyjątkowy. Dzięki regulacji na początku XIX stulecia, plac posiada regularny kształt, a dzięki szpitalowi Przemienienia Pańskiego i kamienicom na dwóch pierzejach placu, teren ten może poszczycić się zróżnicowaną i bardzo ciekawą architekturą. 


Źródło:


H. Hałas-Rakowska, Plac Bernardyński, w: Wielkie Garbary, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3/2017.

Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznania przy Placu Bernardyński – ul. Długa 1, http://archpoznan.pl/pdf/sankt/sank.pdf [dostęp: 06.06.2018].


Źródło fotografii:


1. https://fotopolska.eu/119931,foto.html

2. https://fotopolska.eu/711328,foto.html

3. https://fotopolska.eu/553497,foto.html

4. https://fotopolska.eu/1192876,foto.html

 
WASZE KOMENTARZE
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz