blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1
ok
80
not ok
3
liczba odsłon: 1347
To już trzecia relacja z wyprawy wehikułem czasu w przeszłość Poznania. Postanowiłem raz jeszcze odwiedzić stolicę Wielkopolski w okresie jej „złotego wieku”. Mój wybór padł na rok 1580. Jak zwykle, spisałem rozmowy z siedmioma wybranymi osobami, reprezentującymi różne grupy społeczne, zawodowe i narodowościowe.

 

Rok 1580 w Europie…

Najpierw rzut oka na sytuację ówczesnej Europy, przez pryzmat polityki, kultury i sztuki.

Cała Europa żyła konfliktem religijno-politycznym pomiędzy katolikami a protestantami. Reformacja błyskawicznie rozprzestrzeniła się po Europie i szybko ogarnęła kolejne kraje. Skandynawia, Anglia, Szkocja, Prusy Książęce, Inflanty i kraje na północy dzisiejszych Niemiec, były już bezpowrotnie stracone dla Kościoła katolickiego. We Francji i Cesarstwie przez długie lata toczyły się wojny religijne. Kościół jednak zdołał otrząsnąć się już z szoku, jakim był rozwój nauk Lutra i Kalwina i zwarł szeregi. Obradujący w latach 1545 – 1563 sobór trydencki zapoczątkował kontrreformację, wzmocnił dyscyplinę duchowieństwa, nakazał kształcić kleryków w seminariach, ujednolicił liturgię i potwierdził dotychczasową naukę, potępiając poglądy reformatorów. 

 

Sobór trydencki, źródło: Wikimedia.

 

Narzędziem do walki z reformacją stał się  nowy zakon – Towarzystwo Jezusowe, założony w 1534 roku przez św. Ignacego Loyolę, zatwierdzony przez papieża Pawła III sześć lat później. Jezuici zorganizowali sieć nowoczesnych szkół, oraz założyli misje w Ameryce Południowej i Środkowej, a także w Chinach, Japonii i Indiach. W interesującym nas okresie, na tronie papieskim zasiada Grzegorz XIII, który w 1582 roku dokonał wielkiej reformy kalendarza, zastępując obowiązujący do tego czasu kalendarz juliański, kalendarzem gregoriańskim, którego używamy do dziś.


Papież Grzegorz XIII, źródło: Wikimedia.


Najsilniejszym państwem w Europie jest ciągle Hiszpania, choć w nad imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce, zbierają się czarne chmury. Hiszpanią, jej licznymi koloniami i europejskimi posiadłościami, rządzi od 1556 roku król Filip II, rezydujący w Escorialu, będącym kompleksem pałacowo-klasztornym. W 1580 roku włożył on na swą skroń także koronę Portugalii, ale jednocześnie od 1568 roku trwało powstanie antyhiszpańskie w Niderlandach, które przeszło do historii jako „wojna osiemdziesięcioletnia”, zakończona uzyskaniem niepodległości przez Holandię. W 1588 roku, Filip wyśle „wielką armadę” na podbój Anglii, ale wyprawa ta zakończy się wielką klęską, która zakończy hiszpańskie panowanie na morzach. 

 

Filip II, źródło: Wikimedia.

 

W Anglii od 1558 roku panuje Elżbieta I Wielka, która uczyniła z tego kraju kwitnące, bogate i silne państwo. Elżbieta nie patyczkowała się z wrogami państwa i swojego panowania, skazując na ścięcie m.in. królową Szkocji, Marię Stuart. Szesnaście lat przed interesującym nas rokiem, w miasteczku Stratford-upon-Avon przyszedł na świat niejaki William Szekspir, jeden z największych dramaturgów w dziejach światowego teatru. 

 

Elżbieta I, źródło: Wikimedia.

 

We Francji panuje ostatni z Walezjuszy - Henryk III, lepiej nam znany jako Henryk Walezy, który przez kilka miesięcy zasiadał na polskim tronie, budząc zgorszenie swymi strojami, zamiłowaniem do biżuterii, pachnideł i młodzieńców, zwanych „pieszczochami”. Kiedy zmarł jego brat Karol IX, Henryk uciekł nad Sekwanę, ale do końca życia używał tytułu króla Polski. W chwili, kiedy toczy się nasza opowieść, Henryk zawiera akurat rozejm, kończący szóstą (!) religijną wojnę domową.

 

Henryk III, źródło: Wikimedia.

 

Ciekawe rzeczy dzieją się w Rosji. Od 1547 roku panuje tam żelazną ręką słynny car Iwan IV Groźny, który brutalnie złamał opozycję bojarską i separatyzm dawnych republik kupieckich, zwłaszcza Nowogrodu Wielkiego. Podbił chanaty tatarskie – kazański i astrachański, umocnił swe państwo, a także próbował „wyrąbać” Moskwie drogę nad Bałtyk, ale tu na drodze stanęła mu Rzeczpospolita (o czym za chwilę). Prócz tego, Iwan starał się o rękę królowej Elżbiety I, własnoręcznie zabił własnego syna, a do tego był niezwykle pobożnym człowiekiem i utalentowanym pisarzem.

 

Iwan Groźny, źródło: Wikimedia.

 

W sztuce i architekturze europejskiej rodzi się nowa epoka – barok, słusznie kojarzona z katolicką kontrreformacją. Co prawda w roku 1580 barok jest dopiero w powijakach, ale tworzy już El Greco, hiszpański malarz pochodzenia greckiego. Jednakże malarze, którzy nazwiska nieodmiennie kojarzą się z barokiem, jak Rembrandt, Poussin, Velázquez i inni, jeszcze się nie narodzili, a Caravaggio i Rubens, są jeszcze dziećmi. W czasach, o których mówimy, powstaje „wzorcowy” jezuicki kościół barokowy, słynny rzymski Il Gesù, dzieło Giacomo della Porta. Kościół ten stał się wzorem dla wielu kościołów barokowych, wznoszonych w katolickiej Europie. Czy wnętrza kościoła  Il Gesù nie przypominają Czytelnikom poznańskiej fary?


 

Fasada i  wnętrze kościoła Il Gesu, źródło: Wikimedia.


Jeśli chodzi o literaturę, to lata osiemdziesiąte XVI wieku należą do Hiszpanów. Za pióro chwytają: Lope de Vega, Luis de Góngora, a zwłaszcza – Miquel de Cervantes, choć na jego najznakomitsze dzieło – powieść Przemyślny szlachcic don Kichote z Manczy, trzeba będzie jeszcze poczekać ponad dwadzieścia lat.

 

… w Polsce…

Polska przeżywa swój „złoty wiek”. Od czterech lat panuje Stefan Batory, jeden z najznakomitszych władców w dziejach Rzeczpospolitej. Akurat toczy się wojna z Moskwą, a w interesującym nas roku 1580, wojska polsko-litewskie pod wodzą króla i kanclerza wielkiego koronnego – Jana Zamoyskiego, zdobywają Wielkie Łuki i szereg pomniejszych twierdz, natomiast książę Janusz Zbaraski pokonuje przeważającą liczebnie jazdę moskiewską pod Toropcem. Jan Zamoyski, dzięki osobistym zdolnościom i zaufaniu króla, z prostego szlachcica wyrasta na czołowego polskiego magnata, znakomitego polityka i utalentowanego wodza. Współcześni napiszą o nim: dzielny w boju, mądry w radzie. W 1580 roku, założył renesansowe miasto-twierdzę Zamość. 

 

Stefan Batory i Anna Jagiellonka, źródło: Wikimedia.

 

W Polsce, w wyniku długich bezkrólewi: po śmierci Zygmunta Augusta i ucieczce Henryka Walezego, ostatecznie wykształcił się ustrój szlacheckiej Rzeczpospolitej. W 1573 roku, zawarto konfederację warszawską, która była pierwszym w Europie aktem tolerancji religijnej. Kwitnie gospodarka, kultura, sztuka i nauka. Rzeczpospolita jest jednym z największych i najpotężniejszych państw w Europie.  

 

… i w Poznaniu.

Poznań, podobnie jak reszta kraju, przeżywa rozkwit. Po wielkim pożarze w 1536 roku, przebudowano w stylu renesansową ratusz, zamek i wiele przyrynkowych kamienic. Ratusz stał się jednym z symboli Poznania. 

 

Ratusz, źródło: Wikimedia.

 

Sprowadzeni do miasta w 1571 roku jezuici, założyli dwa lata później znakomite kolegium, którego organizatorem i pierwszym rektorem został ksiądz Jakub Wujek, późniejszy tłumacz Biblii na język polski. W Poznaniu mieszkało w tym samym mniej więcej czasie wielu wybitnych uczonych, jak chociażby lekarz Józef Struś, astrolog Kasper Goski i najwybitniejszy pisarz miejski, reformator kancelarii miejskiej – Błażej Winkler.

 

Z wizytą u poznańskich jezuitów

Nie mogłem nie odwiedzić kolegium jezuickiego, uczelni niezwykle zasłużonej dla Poznania, a przy okazji przyjrzeć się działalności Towarzystwa Jezusowego, zakonu, który już w tamtych czasach wzbudzał skrajne uczucia – od podziwu i uwielbienia, do nienawiści, która skutkowała powstaniem czarnej legendy jezuitów. W miejscu, gdzie teraz stoi wspaniała barokowa fara, stał wówczas mały i niepozorny kościółek św. Stanisława. Pierwszym moim rozmówcą podczas tej podróży został rektor kolegium – ks. Jan Konarski, rodem z wielkopolskich Pyzdr, współorganizator szkoły i zastępca pierwszego rektora – ks. Jakuba Wujka.

 

Ks. Jan Konarski: Witajcie panie, raczcie spocząć, opowiem wam, jak życie nasze i praca duszpasterska w grodzie tym się przedstawia. Do Poznania sprowadził nas przewielebny biskup Adam Konarski, który takoż kolegium nasze ufundował i hojnie uposażył. Biskup zatroskany rozplenieniem się herezji lutrów i pikardów [kalwinistów – M.B.], umyślił tu szkołę jezuicką założyć, namówiony do tegoż przez przewielebnego Wincentego Portici, nuncjusza Ojca Świętego. 

 

Biskup Adam Konarski, źródło: Wikimedia.

 

Liczyć możem w teraźniejszym czasie na opiekę i przychylność przewielebnego biskupa Łukasza Kościeleckiego i pana starosty Andrzeja Opalińskiego, który cieszy się względami króla naszego Stefana, tak, iż ten wyniósł go do godności marszałka wielkiego koronnego. Kolegium nasze, otwarte lat temu siedem, takim powodzeniem już cieszy się, iż nawet heretycy synów swych do nas przysyłają. My wszak uczestniczyć im we mszach świętych i modłach katolickich nie nakazujemy, ale i tak rok, dwa nie mija, a oni już chęć powrotu na łono Kościoła naszego zgłaszają, a potem rodzicieli swych, braci i siostry do tego samego namawiają, poznawszy błędy heretyków. Za naukę w szkole naszej pieniędzy żadnych nie bierzem. Nie tylko wszak nauką nasze kolegium się trudni. Mamy wszak teatrum znakomite, gdzie dialogi i widowiska pobożne uczniowie nasi prezentują, których zawsze moc mieszczan oglądać raczy. Uczniowie nasi, aleć tylko katolicy, takoż do Sodalicji Mariańskiej wstępować mogą i tu umysł i serce swe ku Bogu zwracają. Zamiarem naszym jest nie tylko w pobożności i oddaniu Kościołowi świętemu młódź kształcić, aleć takoż dobrych i godnych obywatelów Rzeczpospolitej stąd wypuszczać. 

 

Św. Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, źródło: Wikimedia.

 

Od czasu jakeśmy tu przybyli, wielu mieszczan i szlachty od kacerzy odstąpiło, ba, nawet i Żydów wielu chrztu świętego zażądało. Kacerze jednakowoż wielu jeszcze możnych protektorów mają, ciż ich wspierają i osłaniają. Największym jest pan wojewoda Stanisław Górka, sam lutrem będąc. Powiadają, że brat jego Łukasz, zmarły przed paru laty, na łożu śmierci zwątpił, czy osiągnie wieczny żywot jako luter, wszak prosił o to aby jeden z naszych ojców przybył do wyspowiadać, aleć ministrowie luterscy nie pozwolili na to, tłumacząc, że właśnie jako heretyk wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale o tem już Bóg decydować będzie.

Pójdźcie zatem panie kolegium nasze obejrzeć i niech was Bóg błogosławi.

 

Trudne lata architekta

Kiedy wyszedłem z budynku kolegium jezuickiego, udałem się do pobliskiej karczmy, aby się nieco pokrzepić. W karczmie zwróciłem uwagę na starszego, przygnębionego mężczyznę, smutnie pochylonego nad dzbanem. Kiedy dowiedziałem się, że jest to nie kto innym, jak sam Jan Baptysta Quadro z Lugano, znakomity architekt, autor projektu przebudowy ratusza w stylu renesansowym. Wydawałoby się, że tak wybitny twórca będzie cieszył się powszechną czcią i szacunkiem, a tymczasem spotkałem zmęczonego życiem, nieszczęśliwego człowieka. Przysiadłem się więc do niego i zapytałem o stan, w jakim się znalazł.

 

Jan Baptysta Quadro w Lugano: Chcecie panie abym wam o sobie opowiedział, czy zaś jest o czym? Lata pomyślności i szczęścia już dla mnie minęły. Kiedym to przybył z górą lat temu trzydzieści, wielcem był poważany przez rajców. Serwitorem miejskim mnie uczyniono, abym nie cechowi budowników, a radzie jeno podlegał. Ten ratusz, którym dziś Poznań się szczyci, to moje dzieło. 

 

Jan Baptysta Quadro, źródło: Wikimedia.

 

Jam je z ruin podniósł i uczynił tak pięknym, uprzednio z rajcami umowę zawarwszy. Kiesa moja pełną była, dnia nie było bez sutej wieczerzy, na które możni panowie mnie prosili. Bywałem ja nie tylko u mieszczan, aleć i u panów szlachty. Pan Sztamet, kupiec bogaty córkę swą Barbarę na żonę mi naraił, a sława ma daleko poza mury tego miasta sięgnęła. Nie tylko wszak ratusz przebudowałem. Moim dziełem takoż Waga miejska jest, kamienic moc przy rynku i ulicach okolicznych, smartuz, sukiennice i dom księży od św. Stanisława, a i one kolegium ojców Towarzystwa Jezusowego, to takoż i moje dzieło. Powodziło mi się, że lepiej być na świecie nie mogło. Kamienicę na rynku kupiłem, a drugą przy Wrocławskiej ulicy, takoż i łaźnia, winiarnia i cegielnia do mnie należała, aleć Bóg inaczej zrządził. Wszystkom stracił skutkiem nieroztropności swej, rozrzutności i podszeptów złych ludzi. Z  domu musiałem się z żoną i dziatkami przenieść do wykusza w murze i żyjem tak jako nędzarze ostatni. Rada miejska subsydia pewne mi skutkiem dawnych mych zasług przyznała, aleć niewiele tego. 

 

Gmerk J. B. Quadro na poznańskim ratuszu, źródło: Wikimedia.

 

W czas teraźniejszy nikt mnie zdaje się nie poznawać, panowie przyjmować już mnie w domach swych nie pragną. Cóż, kiedy wszyscy ratuszem się pysznią, ale o twórcy jego już nie pamiętają i w pogardzie powszechnej od lat żyję. Prawdę rzekł owy poeta z Florencyi zwany Dante: „Ot, człowieczego kunsztu marna chwała! Jakże trwa krótko zieleń tego drzewa, jeśli tuż po niej znów dzicz nie nastała”. [Dante Alighieri Boska Komedia, część 1 Piekło, pieśń XI]. Tedy nie pytajcie już więcej o nic panie przybyszu, marność to wszystko nad marnościami. Żegnajcie tedy.

 

Smutny był los pana Quadro, a wkrótce popadnie on w całkowite zapomnienie. Dopiero w pierwszej połowie XIX wieku historyk i dyrektor Biblioteki Raczyńskich – Józef Łukaszewicz odnajdzie w archiwach kontrakty Quadro z radą miejską i tak przywróci pamięć o nim potomnym.

 

Będąc jeszcze w karczmie, podsłuchałem rozmowę kilku czeladników, którzy mówili o egzekucji, która miała się odbyć następnego dnia. Otóż, za miastem miano spalić na stosie kobietę oskarżoną o czary, która pod wpływem „perswazji” kata i jego pomocników, przyznała się do wszystkiego. Postanowiłem zrobić rzecz wielce ryzykowną, a mianowicie porozmawiać z tą kobietą. Ryzyko było duże, ale ciekawość okazała się silniejsza. Dowiedziałem się, że owa nieszczęsna kobieta jest przetrzymywana w lochach w podziemiach ratusza. Niełatwo było się tam dostać, ale kilka sztuk złota i antałek miodu wręczone strażnikowi zrobiły swoje…

To, co zobaczyłem w podziemiach ratusza, delikatnie mówiąc, przeraziło mnie. W celi, oświetlonej jedynie pochodnią strażnika, zobaczyłem kobietę, leżącą na słomie. Była poraniona, pozbawiono ją wszystkich włosów, a rany na głowie wskazywały na to, że ogoloną ją brutalnie, nie oglądając na cierpienia kobiety. Półmrok nie pozwolił dokładnie określić wieku kobiety, ale chyba nie mogła mieć więcej, niż trzydzieści kilka lat, trudno było doprawdy dokładnie to określić. Kiedy nas zobaczyła, podniosła głowę i spojrzała ma mnie. Jej twarz była wykrzywiona bólem, malowało się na niej przerażenie, pomieszane z rezygnacją. Z jednej strony, bała się okrutnej śmierci na stosie, ale być może pogodziła się już ze swoim losem. Nie wiedziałem nawet o co ją zapytać, ale ona sama się do mnie odezwała, a raczej zaczęła przerażająco krzyczeć.

 

Kobieta skazana za czary: Jestem niewinna, niewinna! Powiedzcie panie sędziom, burmistrzowi, staroście, biskupowi i innym, żem niewinna! Nie rzucałam uroku, nic nie robiła, jam niewinna! To ta Elżunia, sąsiadka moja z nienawiści poszła do ratusza i obmówiła mnie przed sędziami, żem pono z diabłem obcowała, który przychodził do mnie jako kot czarny, alboć kozioł. Mówiła, iżem rzuciła urok na jej dziecko, tak, iż ono zmarło. Alem ja nic nie zrobiła. Ona mi zazdrościła, bom jest piękniejsza od niej i mężczyźni do mnie lgnęli, a nie do niej. 

 

Egzekucja czarownicy, źródło: Wikimedia.

 

Ona zasię kłamliwie mnie oskarżała, żem ich czarami zwodziła i Zły mi pomagał, aleć to wszystko wierutne i niegodziwe kłamstwa! Tak panie, do wszystkiegom się przyznała, ale jakże nie było się przyznać, kiedy kat i czeladnicy jego, głowę mnie ogoliwszy, rzekli, że próbie wody poddać mnie muszą. Topili mnie zatem, aby sprawdzić, czym diabłu nie służyła. Jam nie tonęła, tylkoć suknie mnie na wodzie trzymały, a oni orzekli, żem czarownica. Kiedym zaprzeczała i Boga na świadkam wzywała, oni nie słuchali i zaraz na tortury wzięli. Wprzódy mnie rozciągali, potem stopy „hiszpańskim butem” miażdżyli, a kiedym mdlała, cucili i znowuż torturowali, przeto się przyznałam, przecie wytrzymać tego niewieście nie sposób, a jutro spalą mnie jako czarownicę… Panie, błagam was, pomóżcie mi, wstawcie się za mną, jam niewinna, nie chcę umierać, błagam was panie, błagam!

 

Nie byłem w stanie wykrztusić z siebie ani słowa, ale strażnik kazał mi już wyjść. Kiedy opuściliśmy lochy, powiedział: Nie radzę wam panie wstawiać się za nią, bo jeszcze spalą was razem z nią. Winna ona czy nie, nie wasza to ani nie moja rzecz, ale trybunał ją na śmierć skazał, a każdy, kto będzie jej bronił, podejrzenia tylko na siebie ściągnie. Od trzech lat tu służę i jeszczem nie spotkał tu takiego, który na śmierć skazany, nie zapierałby się i nie przysięgał na wszelkie świętości, że niewinny. To tyle panie, żegnajcie i pamiętajcie – nie znacie mnie i nigdy nie zaprowadziłem was do ratuszowego lochu.

 

Ciąg dalszy nastąpi… 

 
WASZE KOMENTARZE[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
~utcoxun: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg Prednisone Without A Prescription http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Poniedziałek, 2019.03.11 03:31, IP:45.43.130.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~exfusiqanow: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription Prednisone Online iff.lrdj.news.epoznan.pl.dai.et http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Niedziela, 2019.03.31 10:51, IP:196.16.168.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ipaolopafu: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone 20 Mg Prednisone Without Prescription coi.xvjr.news.epoznan.pl.ind.jq http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Niedziela, 2019.03.31 10:57, IP:191.96.161.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~uluutcp: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without A Prescription Prednisone 20 Mg sov.yqus.news.epoznan.pl.smj.yh http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Niedziela, 2019.03.31 12:47, IP:191.96.161.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~okideroq: http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Prednisone Without Dr Prescription fwq.egaf.news.epoznan.pl.dri.dy http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/
dodano: Niedziela, 2019.03.31 13:22, IP:196.17.83.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~ikebieyetmuhi: http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg Prednisone Without A Prescription tje.frop.epoznan.epoznan.pl.fyz.rt http://mewkid.net/buy-prednisone/
dodano: Niedziela, 2019.05.05 13:56, IP:181.177.68.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~orapegeqe: http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone Online Prednisone 20 Mg dzx.zfwh.epoznan.epoznan.pl.jqj.kk http://mewkid.net/buy-prednisone/
dodano: Niedziela, 2019.05.05 15:48, IP:191.96.89.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz